top of page

שנת המהפך: היקף הפרסום בדיגיטל עקף את הטלוויזיה

“ישראל מצטרפת השנה למדינות המערב, בהן ההשקעות לפרסום בדיגיטל גבוהות יותר מההשקעות בטלוויזיה. מחקרים מלמדים שהדיגיטל יגיע לכדי 50% מעוגת הפרסום העולמית כבר בשנת 2020. הטלוויזיה הישראלית תעבור במוקדם או במאוחר לפרסום פרוגרמטי, ויהיה מעניין לעקוב אחרי גיוון ההכנסות שלה. במהלך 2020 יושק המיזם המסקרן של קשת וחברת החדשות 12N שאמור לשנות דרמטית את המצב הקיים כיום, וכאנשי שיווק נעקוב בסקרנות אחרי ההתמודדות הצפויה לחברות התקשורת השונות”. - תלמה בירו, מנכ”ל מאיגוד השיווק הישראלי
0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page